[1]
A. Veiga, «Del fonema castellano /j/», HAFH, vol. 3, pp. 97–154, may 2019.