Volver a los detalles del artículo Julio Prada Rodríguez: Ourense, 1936-1939. Alzamento, guerra e represión, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 2004, 672 pp. Descargar Descargar PDF