Equipo editorial

DIRECTOR
Alberto Álvarez Lugrís, Universidade de Vigo

SECRETARIA
Ana Luna Alonso, Universidade de Vigo

CONSELLO DE REDACCIÓN
Moisés Barcia Rodríguez (Rinoceronte Editora)
Ana Isabel Boullón Agrelo (Universidade de Santiago de Compostela)
Patricia Buján Otero (Univesidade de Vigo)
Teresa Caneda Cabrera (Universidade de Vigo)
Gonzalo Constenla Bergueiro (Universidade de Vigo)
Lara Domínguez Araújo (Univesidade de Vigo)
Anxo Fernández Ocampo (Universidade de Vigo)
Óscar Ferreiro Vázquez (Univesidade de Vigo)
Leandro García Bugarín (Editorial Galaxia)
Xoán Manuel Garrido Vilariño (Univesidade de Vigo)
Xosé María Gómez Clemente (Universidade de Vigo)
Xoán Montero Domínguez (Univesidade de Vigo)
Manuela Palacios González (Universidade de Santiago de Compostela)

COMITÉ ASESOR
Rosa Agost Canós (Universitat Jaume I)
Marilar Aleixandre (Universidade de Santiago de Compostela)
Joan Argenter (Institut d'Estudis Catalans)
Montserrat Bacardí (Universitat Autònoma de Barcelona)
Teresa Barro (Lancaster)
Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo)
Maria Boguszewicz (Uniwersytet Warszawski)
Attilio Castelucci (Università di Roma)
Olga Castro (University of Warwick)
Franciso Xavier Fernández Polo (Universidade de Santiago de Compostela)
Xesús Ferro (CIHRP, Santiago de Compostela)
Maria Filipowicz-Rudek (Universidade Jagiello?ski, Cracovia)
Javier Franco Aixelá (Universitat d'Alacant)
Johannes Kabatek (Universidade de Túbinga)
Laura Linares (University College Cork)
Elisabete Manterola (Universidade do País Vasco, Vitoria)
Kathleen March (University of Maine)
Carmen Mejía Ruiz (Universidad Complutense)
Bego Montorio (Universidade do País Vasco, Vitoria)
María Reimóndez Meilán (Vigo)
Albert Ribas (Universitat Pompeu Fabra)
José María Rodríguez (Duke University)
John Rutherford (Queens College, Oxford)
Martín Veiga  (University College Cork)
Manuel Vieites (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)
Josu Zabaleta (Donostia)
Juan Zarandona (Universidad de Valladolid, Soria)

COMITÉ DE HONRA
Xela Arias Castaño, membro do Consello de redacción entre 1995 e 2003. In memoriam.
Valentín Arias López, secretario entre 1995 e 1996. Membro do Consello de redacción entre 1997 e 2011. In memoriam.
Teresa Barro, membro do Comité asesor entre  2015 e 2021.
Esther Benítez Eiroa, membro do Comité asesor entre 1995 e 2001. In memoriam.
José Bento, membro do Comité asesor entre 1995 e 2019. In memoriam.
Américo Ferrari, membro do Comité asesor entre 1995 e 2016. In memoriam.
Xesús Ferro Ruibal, membro do Comité asesor entre  1995 e 2021.
Manuel Forcadela, membro do Consello de redacción entre  2009 e 2021.
Xoán González Millán, membro do Comité asesor entre 1995 e 2002. In memoriam.
Xulián Maure Rivas, membro do Consello de redacción entre 1995 e 2001.
Gonzalo Navaza Blanco, membro do Consello de redacción entre 1995 e 2002.
Mª Camino Noia Campos, directora entre 1995 e 1997. Membro do Consello de redacción entre 1998 e 2021.
Antón Palacio Sánchez, membro do Consello de redacción entre 1995 e 2021.
Fernando Pérez-Barreiro Nolla, membro do Comité asesor entre  2015 e 2010. In memoriam.
Antón Santamarina, membro do Comité asesor entre 1995 e 2012.
Xavier Senín Fernández, membro do Comité asesor entre 1995 e 2012.
José Ángel Valente, membro do Comité asesor entre 1995 e 2000. In memoriam.