Os negocios son os negocios, a segunda obra dramática de Octave Mirbeau traducida ao galego

Autoras/es

  • María Obdulia Luis Gamallo Universidade da Coruña

DOI:

https://doi.org/10.35869/viceversa.v22i.4432

Palabras clave:

Octave Mirbeau, Les affaires sont les affaires, Os negocios son os negocios, teatro, linguas minoritarias, manipulación cultural

Resumo

Este artigo é unha autocrítica. Partindo das distintas teorías da tradución (sobre todo, da Escola do sentido de Delisle) e das achegas de Xoan González-Millán, Pierre Bourdieu e Itamar Even-Zohar, levo a cabo unha reflexión sobre a postura teórica que defendo no meu labor de tradutora non profesional. Subliño a importancia da tradución como manipulación cultural nos sistemas literarios minoritarios e analizo como a actividade tradutora participa na normalización e institucionalización do sistema. Centrándome logo na tradución ao galego de Les affaires sont les affaires de Octave Mirbeau, aludo ás dificultades para atopar editor e defendo e xustifico a necesidade de incluír este autor no sistema literario galego. Analizo, finalmente, aqueles elementos que me levaron a cuestionar o fondo e a forma do meu traballo.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

BOURDIEU, Pierre 1992. Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, París: Seuil, 1992.

DELISLE, Jean 1993. La traduction raisonnée (Manuel à l'initiation à la traduction professionnelle de l'anglais vers le français). Ottawa: Presses de l'Université d'Ottawa, 1993.

DEVOS, Prosper-Henri 2023. Cartas de Galiza (edición, introdución e notas de María Obdulia Luis Gamallo). Santiago de Compostela: Laiovento, 2023.

ECO, Umberto 2008. Decir casi lo mismo. Barcelona: Lumen, 2008.

EVEN-ZOHAR, Itamar 1996. «A posición da traducción literaria dentro do polisistema literario». En Viceversa. Vol. 2, 1996, pp. 59-65. [Dispoñible en liña: https://revistas.uvigo.es/index.php/viceversa/article/view/2237/2271- Última consulta: 26/01/2023].

GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús 2010. «Mirbeau, un dramaturgo rebelde en galego». En A Nosa Terra. 27/12/2010.

GONZÁLEZ-MILLÁN, Xoan 1995. «Cara a unha teoría da tradución para sistemas literarios 'marxinais'. A situación galega». En Viceversa. Vol. 1, 1995, pp. 63-72.

[Dispoñible en liña: https://revistas.uvigo.es/index.php/viceversa/article/view/2217/2252- Última consulta: 26/01/2023].

HURTADO ALBIR, Amparo 1990. «La fidelidad al sentido: problemas de definición». II Encuentros Complutenses, en torno a la Traducción. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1990, pp. 57-63.

LUIS GAMALLO, María Obdulia 2017a. «Entrevista a Xavier Senín e a Alejandro Tobar co motivo da publicación de No ceo de Octave Mirbeau». Inédita.

LUIS GAMALLO, María Obdulia 2017b. «Octave Mirbeau en galego: o grande desmitificador». En Erregueté (Revista Galega de Teatro). Vol. 92, 2017, pp. 60-63.

LUIS GAMALLO, María Obdulia 2018. «Traduire le théâtre de Mirbeau en galicien: défis et difficultés». En Octave Mirbeau en toutes langues, Angers/Granada: Société Octave Mirbeau/Universidad de Traducción de Granada, 2018, pp. 179-195.

MICHEL, Pierre 2017. «Octave Mirbeau : le grand démystificateur». [Dispoñible en liña: http://www.mirbeau.org/intro.html - Última consulta: 26/01/2023].

MIRBEAU, Octave 2010. Os malos pastores (edición, introdución e notas de María Obdulia Luis Gamallo). A Coruña: Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2010.

MIRBEAU, Octave 2010 2024. Os negocios son os negocios (edición e notas de María Obdulia Luis Gamallo). Vigo: Galaxia. No prelo.

PYM, Anthony 2015. Teorías contemporáneas de la traducción. Materiales para un curso universitario. Tarragona: Intercultural Studies Group, 2015.

[Dispoñible en liña: https://www.academia.edu/25812235/Teor%C3%ADas_contempor%C3%A1neas_de_la_traducci%C3%B3n_Materiales_para_un_curso_universitario_Segunda_edici%C3%B3n_revisada- Última consulta: 26/01/2023].

REIMÓNDEZ, María 2013. «Faros na escuridade. Ideoloxía e tradución: os enfoques feministas e poscoloniais». En Mosquera Carregal, Xesús Manuel. Lingua e tradución: IX Xornadas sobre Lingua e Usos. A Coruña: Universidade da Coruña, Servicio de Publicación, pp. 163-182.

[Dispoñible en liña: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/13529/CC_134_art_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y- Última consulta: 26/01/2023].

RICOEUR, Paul 2005. Sobre la traducción. Buenos Aires: Paidós, 2005.

SCHLEIERMACHER, Friedrich. 2000. Sobre los diferentes métodos de traducir. Madrid: Gredos, 2000.

STEINER, George 2001. Después de Babel (Aspectos del lenguaje y la traducción). Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2001.

Descargas

Publicada

2023-05-31

Número

Sección

Traducións xustificadas