Máis información acerca do sistema de publicación, da plataforma e do fluxo de traballo de OJS/PKP.

Esta revista utiliza Open Journal Systems 3.2.1.4, un software de xestión e publicación de revistas de código aberto que desenvolvido, impulsado e distribuído de forma gratuíta por Public Knowledge Project baixo unha licenza pública xeral GNU. Visita a páxina web de PKP para obter máis información sobre o software. Por favor, contacta connosco directamente para calquera pregunta sobre a revista e o envío de traballos.

Proceso editorial e de publicación de OJS