Contacto

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Universidade de Vigo
Lagoas-Marcosende s/n.
36135 Vigo. España

Contacto principal

Deolinda Aparicio Meira
Instituto Superior de Contabilidade e Administracao do Porto

Contacto de atención ás persoas usuarias

Francisco José Torres Pérez
Teléfono 00 34 986812023