O impacto da (para)tradución para a dobraxe na normalización lingüística

Estudo do caso da serie de debuxos animados Shin Chan en galego a través dunha enquisa

Autoras/es

  • Carla Míguez Bóveda Universidade de Vigo

DOI:

https://doi.org/10.35869/viceversa.v22i.3583

Palabras clave:

Enquisa, Normalización lingüística, Shin-chan, tradución para a dobraxe, TVG

Resumo

Neste traballo estudaremos o impacto da dobraxe cara a linguas minorizadas, en concreto cara ao galego, como unha ferramenta de normalización lingüística que na comunidade galega está directamente relacionada coa TVG. Empregaremos o exemplo da tradución para a dobraxe galega da serie animada Shin-chan para reflectir a resonancia que unha boa (para)tradución para a dobraxe pode ter no público infantil e xuvenil. Para sustentar esta hipótese apoiarémonos nos resultados dunha enquisa cuantitativa e cualitativa sobre a “versión galega” dos devanditos debuxos animados. Pretendemos salientar a utilidade que este tipo de instrumentos pode ter no labor investigador mediante unha primeira achega de cara a estudar o impacto que unha canle de televisión temática infantil e xuvenil en lingua galega podería posuír no desenvolvemento lingüístico das xeracións máis novas do país.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

A MESA pola Normalización Lingüística 2020. Iniciativa Xabarín para a programación infantil e xuvenil en galego na TV. [Entrada nun blog]. [Dispoñible en liña: https://www.amesa.gal/campanas/arquivoxabarin/ – Última consulta: 27/07/2021].

AGOST CANÓS, R. 1999. Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes. Barcelona: Editorial Ariel, 1999.

ARCA-CASTRO, M. 2021. «Perspectiva histórica da tradución para a dobraxe ao catalán, éuscaro e galego». En Viceversa, Revista Galega de Tradución. n.º 21, pp. 9-29. [Dispoñible en liña: http://revistas.webs.uvigo.es/index.php/viceversa/article/view/3455/3140 – Última consulta: 27/07/2021]

CHAUME, F. 2004. Cine y traducción. Madrid: Cátedra, 2004.

COUTO, X. 2009. Arredor da dobraxe: Algunhas cuestións básicas. A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2009.

FERREIRO, X. 2021. «A TVG contará cunha canle temática infantil e xuvenil». En Nós Diario. 11 de maio de 2021, 20.52. [Dispoñible en liña: https://www.nosdiario.gal/articulo/lingua/tvg-contara-canle-tematica-infantil-xuvenil/20210511203316121333.html – Última consulta: 27/07/2021].

GARCÍA, M. e VEIGA, M. T. 2009. «La TAV como impulsora de las lenguas minorizadas: el caso del gallego». En FEDERICI, F. (ed.) Translating Regionalised Voices in Audiovisuals. Roma: Aracne Editrice, 2009, pp. 235-250. [Dispoñible en liña: https://www.academia.edu/12392943/La_TAV_como_impulsora_de_las_lenguas_minorizadas_el_caso_del_gallego – Última consulta: 27/07/2021].

IGLESIA, L. 2008. «O modelo galego na dobraxe». En FREIXEIRO, X. R.; RÍOS, M. e FILLOY, L. (eds.) Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos. A Coruña: Universidade da Coruña, 2008, pp. 109-117.

LEMOS, A. 2010. «Estratexias para a dobraxe de Shin Chan». En MONTERO, X. (ed.) A tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras e profesionais. Vigo: Universidade de Vigo, 2010, pp. 133-140.

LÓPEZ DOBAO, X. A. 1990. «Normalización lingüística e medios de comunicación». N’A Trabe de Ouro. n.º 2. pp. 247-259.

LÓPEZ DOBAO, X. A. 1993. «A lingua galega e a TVG. Situación actual e propostas para unha nova política lingüística (I)». En Cadernos de Lingua. vol. 7, pp. 27-44. [Dispoñible en liña: http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/Cadernos/article/view/569 – Última consulta: 27/07/2021].

LÓPEZ DOBAO, X. A. 1994. «A lingua galega e a TVG. Situación actual e propostas para unha nova política lingüística (II)». En Cadernos de Lingua. vol. 9, pp. 27-53. [Dispoñible en liña: http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/Cadernos/article/view/547 – Última consulta: 29/06/2021].

LÓPEZ DOBAO, X. A. 2004. «Dez teses para interpretar a dobraxe en Galicia». N’A Trabe de ouro, 56. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, pp. 377-390.

MONTERO, X. 2006. «Achegas para a tradución de produtos destinados á dobraxe cara ao galego». En Viceversa, Revista Galega de Tradución. n.º 12, pp. 111-120. [Dispoñible en liña: http://revistas.webs.uvigo.es/index.php/viceversa/article/view/2476 – Última consulta: 27/07/2021].

MONTERO, X. 2010. «O proceso de tradución para a dobraxe do cine galego». En MONTERO, X. (ed.) A tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras e profesionais. Vigo: Universidade de Vigo, 2010, pp. 59-81.

MONTERO, X. 2015. La tradución de proyectos cinematográficos. Modelo de análisis para los largometrajes de ficción gallegos. Berna: Peter Lang, 2015.

NAVARRO, B. 2010. «Adquisición de la primera y segunda lengua en aprendientes en edad infantil y adulta». En Philologica Urcitana. Revista Semestral de Iniciación a la Investigación en Filología. Vol. 2, pp. 115–128. [Dispoñible en liña: https://studylib.es/doc/5259678/adquisici%C3%B3n-de-la-primera-y-segunda-lengua-en – Última consulta: 27/07/2021].

NOVO, R. 2010. «Control lingüístico das traducións para a dobraxe na TVG». En MONTERO, X. (ed.) A tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras e profesionais. Vigo: Universidade de Vigo, 2010, pp. 155-172.

O’CONNEL, E. 2003. Minority Language Dubbing for Children. Screen translation from German to Irish. Frankfurt: Peter Lang, 2003.

PARLAMENTO DE GALICIA. Para unha canle Xabarín Club na Televisión de Galicia e mellor difusión de programación infantil e xuvenil en galego. Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 12 de maio de 2021, 12 de maio de 2021. [Dispoñible en liña: https://www.parlamentodegalicia.gal/Actualidade/3303/proposicions-non-de-lei-aprobadas-polo-pleno-do-parlamento-de-galicia-o-12-de-maio-de-2021/ – Última consulta: 27/07/2021].

VEIGA, R. 2008. «A lingua da ficción audiovisual». En FREIXEIRO, X. R.; RÍOS, M. e FILLOY, L. (eds.) Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos. A Coruña: Universidade da Coruña, 2008, pp. 75-93.

VEIGA, M. T. 2012. «La percepción social del doblaje al gallego de productos audiovisuales televisivos». En inTRAlinea Special Issue: The Translation of Dialects in Multimedia II. [Dispoñible en liña: http://www.intralinea.org/specials/article/percepcion_social_del_doblaje_productos_audiovisuales_televisivos – Última consulta: 27/07/2021].

YUSTE, J. 2010. «Doblaje y paratraducción». En MONTERO, X. M. (ed.) A tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras e profesionais. Vigo: Universidade de Vigo, 2010, pp. 25-29.

Descargas

Publicada

2023-05-31

Número

Sección

Teoría e Historia da tradución