A tradución no sector editorial español: un informe actualizado e un estudo comparativo de mercado

Autoras/es

  • Rafael Fortes Otero

DOI:

https://doi.org/10.35869/viceversa.v22i.3643

Palabras clave:

Estudo de mercado, mercado da tradución, sector editorial, tradución editorial

Resumo

Posto que non hai moitos estudos que recollan a composición e o funcionamento do sector editorial en España e logo analicen en profundidade aspectos como quen traduce e canto se traduce, elaboramos un informe o máis actualizado posible sobre a situación do sector. O informe estrutúrase en dúas partes ben diferenciadas e, ademais, recolle un estudo de mercado sobre a tradución editorial en España. Na primeira explícase e analízase a composición e o funcionamento do sector editorial e, na seguinte, estúdase quen son as persoas que traducen, canto se traduce, de que idiomas se traduce, que é o que se traduce e as razóns polas que convén asociarse. En último lugar incluímos os resultados do cuestionario que enviamos a cinco asociacións de tradutores repartidas pola xeografía española para que llelo fixesen chegar aos seus socios e socias, comparando o obtido neste cos resultados de dous cuestionarios que xa se levaran a cabo anteriormente.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

ACE TRADUCTORES. 1997. Libro Blanco de la traducción en España. Madrid: ACE Traductores, 1997. [https://ace-traductores.org/wp-content/uploads/PRIMER-LIBRO-BLANCO.pdf – Última consulta: 15/07/2021].

ACE TRADUCTORES. 2010. Libro Blanco de la traducción editorial en España. Madrid: ACE Traductores, 2010. [https://ace-traductores.org/wp-content/uploads/LibroBlancoDeLaTraducci%C3%B3nEditorialEnEspa%C3%B1a_20101.pdf – Última consulta: 15/07/2021].

ACE TRADUCTORES. 2021. Asociación Colegial de Escritores de España. [https://ace-traductores.org/ – Última consulta: 04/09/2021]

AFI. 2017. Informe del valor económico de la traducción editorial. Madrid: Afi, 2017. [http://www.clustercomunicacion.gal/download/Informe-del-valor-economico-de-la-traduccion-editorial.pdf – Última consulta: 24/08/2021].

AGPTI. 2021. Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación.[ https://www.agpti.org/ – Última consulta: 04/09/2021]

APTIC. 2021. Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya. [https://www.aptic.cat/es/ – Última consulta: 04/09/2021]

ASETRAD. 2021. Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes. [https://asetrad.org – Última consulta: 04/09/2021]

EIZIE. 2021. Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea. [https://eizie.eus/es – Última consulta: 04/09/2021]

FGEE (FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA). 2020. Comercio Interior del Libro en España. Madrid: FGEE, 2020. [https://www.federacioneditores.org/img/documentos/comercio_interior_2019.pdf – Última consulta: 05/09/2021].

GÁLVEZ SALVADOR, María José. 2020. «Presentación». En Panorámica de la edición española de libros 2019. Análisis sectorial del libro. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 2020. [https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/ebook/4126/free_download/ – Última consulta: 15/09/2021].

LOZANO ARGÜELLES, Cristina. 2011. Estudio de Mercado sobre la Traducción en España. Traballo de fin de grao de Tradución e Interpretación. Salamanca: Universidad de Salamanca. [https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/108764/TFG_Cristina_Lozano_Arguelles.pdf?sequence=1 – Última consulta: 05/09/2021].

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 2018. Panorámica de la edición española de libros 2017. Análisis sectorial del libro. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 2018. [https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/panoramica-de-la-edicion-espanola-de-libros-2017-analisis-sectorial-del-libro_3941/ – Última consulta: 13/09/2021].

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 2019. Panorámica de la edición española de libros 2018. Análisis sectorial del libro. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 2019. [https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/panoramica-de-la-edicion-espanola-de-libros-2018-analisis-sectorial-del-libro_3952/ – Última consulta: 13/09/2021].

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 2020. Panorámica de la edición española de libros 2019. Análisis sectorial del libro. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 2020. [https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/panoramica-de-la-edicion-espanola-de-libros-2019-analisis-sectorial-del-libro_3910/ – Última consulta: 15/09/2021].

ROISS, Silvia. 2008. Desarrollo de la competencia traductora. Teoría y práctica del aprendizaje constructivo. Granada: Comares, 2008.

Descargas

Publicada

2023-05-31

Número

Sección

Teoría e Historia da tradución