Pragmática e a tradución de poesía

Autoras/es

  • Marta Dahlgren Universidade de Vigo (xubilada)
  • Carla Míguez Bóveda Tradutora

DOI:

https://doi.org/10.35869/viceversa.v22i.3644

Palabras clave:

Tradución de poesía, pragmática, equivalencia, avaliación de poesía traducida

Resumo

Trátase dun capítulo comisionado polas editoras de The Routledge Handbook of Translation and Pragmatics sobre a avaliación de elementos pragmáticos en traducións de poesía publicada. O artigo orixinal en inglés vai dirixido a persoas que coñecen os termos pragmáticos, polo que non se explican en profundidade. Refire a orixe dos termos asociación e connotación e avoga polo seu uso na avaliación de poesía traducida, no sentido de que a asociación está determinada pola comunidade e que a connotación xurde dunha experiencia persoal. Fai uso dos termos pragmáticos de relevancia, inferencia e implicatura para a avaliación de obras traducidas. Presenta exemplos de poesía en tradución galego-inglés, inglés-castelán e inglés-sueco, onde se evidencian desvíos do orixinal que se deben a fallos de equivalencia pragmática.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Lecturas recomendadas

DOBRZYNSKA, T. 1995. «Translating Metaphor: Problems of Meaning». En Journal of Pragmatics. Vol. 24, pp. 595-604.

DONNELLAN, K. S. 1981. «Intuitions and Presuppositions». En COLE, P. (ed.) Radical Pragmatics. Nova York: Academic Press.

MATEO, J. 2009. «Contrasting Relevance in Poetry Translation». En Perspectives. Vol. 17, n.º 1, pp. 1-14.

WRIGHT, C. 2016. Literary Translation. Londres: Routledge.

Referencias bibliográficas

ALLAN, K. 1991. «Sense, Reference, Denotation, Extension, and Intension». En MALMKJAER, K. (ed.) The Linguistics Encyclopaedia. Vol. 3. Londres: Routledge, pp. 7-9.

ALLAN, K. 2007. «The Pragmatics of Connotation». En Journal of Pragmatics. Vol. 39, pp. 1047-1057.

AMAT, N. 2004. Amor infiel. Emily Dickinson por Nuria Amat. Selección y versión libre de poemas y fragmentos de cartas de Emily Dickinson. Madrid: Editorial Losada.

ARIEL, M. 2010. Defining Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

BLACKHOUSE, A. E. 1991. «Connotation». En MALMKJAER, K. (ed.) The Linguistics Encyclopaedia. Vol. 3. Londres: Routledge, pp. 9-10.

CARSTON, R. 1991. «Implicature, Explicature, and Truth-Theoretic Semantics». En DAVIS, S. (ed.) Pragmatics: A Reader. Oxford: Oxford University Press, pp. 33-51.

DAHLGREN, M. 1998. «Relevance and the Translation of Poetry». En Revista Alicantina de Estudios Ingleses. Vol. 11, pp. 23-32.

DAHLGREN, M. 2005a. «Translation and Relevance: The Appraisal of Poetry». En Babel-AFIAL. n.º 14, pp. 71-98.

DAHLGREN, M. 2005b. «“Preciser what we are”: Emily Dickinson’s poems in translation. A study in literary pragmatics». En Journal of Pragmatics. Vol. 37, pp. 1081-1107.

DAHLGREN, M. 2007. «Review of Siles Artés, José, 2006. Antología bilingüe de la poesía angloamericana». En Babel-AFIAL. n.º 16, pp. 195-204.

DAHLGREN, M. 2009. «Connoting, Associating and Inferring in Literary Translation». En Journal of Literary Semantics. Vol. 38, n.º 1, pp. 53-70.

DAVIS, S. (ed.). 1991. Pragmatics: A Reader. Oxford: Oxford University Press.

DE BEAUGRANDE, R. 1991. Factors in a Theory of Poetry Translation. Assen: Van Gorcum.

DICKINSON, E. 1985 [1997]. Poemas. Selección y traducción de Silvina Ocampo. Barcelona: Tusquets.

DICKINSON, E. 2000. Poemas. Edición bilingüe de Margarita Ardanaz. Madrid: Cátedra.

DICKINSON, E. 2019. Herba abraiada. Poemas de Emily Dickinson. Escolma e tradución de Marta Dahlgren e Manuel Forcadela. Cangas do Morrazo: Rinoceronte, pp. 124-125.

DOBRZYNSKA, T. 1995. Translating Metaphor: Problems of Meaning. En Journal of Pragmatics. Vol. 24, pp. 595-604.

DONNELLAN, K. S. 1981. «Intuitions and Presuppositions». En COLE, P. (ed.) Radical Pragmatics. Nova York: Academic Press.

EVANS-CORRALES, C. 2014. En Metamorphoses: The Journal of the Five College Faculty Seminar on Literary Translation. Vol. 22, n.º 1-2, pp. 49-51.

FRANKLIN, R. V. 1998. The Poems of Emily Dickinson. Harvard: The Belknap Press of Harvard University Press.

FREEMAN, M. H. 2000. «Poetry and the Scope of Metaphor. Toward a Cognitive theory of Literature». En BARCELONA, A. (ed.) Metahpor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective. Berlin/Nova York: Mouton de Gruyter, pp. 253-281.

GRICE, H. P. 1975. «Logic and Conversation». En COLE, P. e J. L. MORGAN (eds.) Syntax and Semantics. Vol. 3. Nova York: Academic Press, pp. 41-58.

GUTT, E. A. 1991. Translation and Relevance: Cognition and Context. Oxford: Blackwell.

HOLMES, J. S. 1994. Translated! Amsterdam: Rodopi.

HOUSE, J. 1981. A Model for Translation Quality Assessment. Tubinga: Gunter Narr.

HOUSE, J. 2006. «Text and Context in Tranlation». En Journal of Pragmatics. Vol. 38, pp. 338-358.

JÄDERLUND, A. 2012. Gång på gång är skogarna rosa: Dikter av Emily Dickinson i översättning av Ann Jäderlund. Estocolmo: Bonniers.

JONES, F. R. 2011. Poetry Translating as Expert Action: Processes, Priorities and Networks. Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins.

KASHER, A. (ed). 1998. Pragmatics: Critical Concepts. Londres: Routledge.

KENNY, D. 1998. «Equivalence». En BAKER, M. e MALMKJAER, K. (eds.) Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. Londres: Routledge.

LEECH, G. N. 1969. A Linguistic Guide to English Poetry. Londres: Longman.

LAKOFF, G. & JOHNSON, M. 1980. Metaphors we Live by. Chicago: University of Chicago Press.

LECERCLE, J. J. 1999. Interpretation and Pragmatics. Londres: Macmillan.

LEFEVRE, A. 1975. Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint. Assen: Van Gorcum.

LONGHITANO, S. 2014. «Communicating the Ineffable. A Pragmatic Account of Literariness». En Procedia: Social and Behavioral Sciences. Vol. 158, pp. 187-193.

MACINTOSH, F. J. 2005. «A Happy Transmigration? Silvina Ocampo Translates Emily Dickinson». En Babel-AFIAL. n.º 14, pp. 23-42.

MATEO, J. 2009. «Contrasting Relevance in Poetry Translation». En Perspectives. Vol. 17, n.º 1, pp. 1-14.

MONTEIRO, G. 2008. «Emily Dickinson in “The land of dye-wood”». En Fragmentos. n.º 34, pp. 99-113.

O’DONNELL, M. e PALACIOS, M. (eds.). 2010. To the Winds Our Sails: Irish Writers Translate Galician Poetry. Cliffs of Moher: Salmon Poetry.

RUIZ DE MENDOZA, I. 1997. «Metaphor, Metonymy and Conceptual Interaction». En Atlantis. Vol. 19, n.º 1, pp. 281-295.

PALACIOS, M. (ed.). 2016. Six Galician Poets. Translation from Galego into English by Keith Payne. Todmorden: Arc Publications.

SILES ARTES, J. 2006. Antología bilingüe de la poesía angloamericana. Valencia: Biblioteca de la Torre del Virrey.

SPERBER, D. e WILSON D. 1995. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell.

TABAKOWSKA, E. 1993. Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tubinga: Gunter Narr.

TOOLAN, M. 2017. «What do poets show and tell linguists». Relatorio no 2017 CLIL Symposium. Copenhague. [https://professormichaeltoolan.wordpress.com. Última consulta: 12/08/21].

TORRES, X. 2004. Poesía reunida. Santiago de Compostela: PEN Clube de Galicia, pp. 265-267.

TOURY, G. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins.

TSUR, R. 1992. What Makes Sound Patterns Expressive?. Durham: Duke University Press.

TSUR, R. 2002. «Aspects of Cognitive Poetics». En SEMINO, E. e CULPEPER, J. (eds.). Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Filadelfia: John Benjamins, pp. 279-318.

TURNER, M e FAUCONNIER, G. 1995. «Conceptual Integration and Formal Expression». En Metaphor and Symbolic Activity. Vol. 10, pp. 183-204.

VENUTI, L. 1995. The Translator’s Invisibility. Londres: Routledge.

VENUTI, L. 2011. «Introduction: Poetry and Translation». En Translation Studies. Vol. 4, n.º 2, pp. 127-132.

WRIGHT, C. 2016. Literary Translation. Londres: Routledge.

Descargas

Publicada

2023-05-31

Número

Sección

Teoría e Historia da tradución